Polityka prywatności i plików cookies

 

Rozumiem, że cenisz swoją prywatność, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej faceyogashine.pl 

Administratorem strony jest Agata Moszumańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Girl and her forest Agata Moszumańska”, ul. Leśna 3j, 42-622 Nowe Chechło, NIP: 6252219505, REGON: 368282399. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hello@faceyogashine.pl lub dzwoniąc pod numer 605992378. 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje 

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróco- ną wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. 

 • Zakładając konto w moim sklepie internetowym, edytując swój profil, składając zamó- wienia, kontaktując się ze mną, zapisując się na newsletter, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anoni- mowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświe- tliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. 
 • Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. 
 • Na stronie dostępne są funkcje społecznościowe, takie jak przyciski służące do udostęp- niania treści w serwisach społecznościowych, likeboxy, czy też materiały embedowane z serwisów zewnętrznych. Korzystanie z tych funkcji wymaga akceptacji plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube czy Google. 
 • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony, a treści dostosowane były do Twoich zainteresowań, potrzeb i oczekiwań. 
 • Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły. 

Dane osobowe 

Administratorem strony jest Agata Moszumańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Girl and her forest Agata Moszumańska”, ul. Leśna 3j, 42-622 Nowe Chechło, NIP: 6252219505, REGON: 368282399. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hello@faceyogashine.pl lub dzwoniąc pod numer 605992378. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych). 

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następują- ce uprawnienia: 

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych, 
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem hello@faceyogashine.pl. Mogę odmówić Ci realizacji nie- których uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego upraw- nienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przy- kładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednic- twem sklepu umowy. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć kon- to w serwisie, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować ze mną, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację. 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpo- wiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Sklep Internetowy faceyogashine.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą i działaniami marketingowymi Face Yoga Shine. 

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Face Yoga Shine przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobo- we, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Face Yoga Shine co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samo- dzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

 1. a) Podmioty przetwarzające. Face Yoga Shine korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Face Yoga Shine. 

Należą do nich dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający system do marketingu, systemy do analiz ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analiz skuteczności kampanii marketingowych; 

 1. b) Administratorzy. Face Yoga Shine korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie ku- rierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. 

Składanie zamówienia. 

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej dzia- łalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz moż- liwość ich modyfikacji. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wy- konanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu. 

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przecho- wywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. 

Faktury 

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawię Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej,

w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 

Reklamacje i odstąpienia od umowy 

Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub składasz reklamację dotyczą- cą kupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury od- stąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną (art.6 ust. 1 lit. c RODO). 

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym. 

Newsletter

Za pośrednictwem strony internetowej możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. 

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazu- jesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. 

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wy- łącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Moja strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system telein- formatyczny. 

Cookies pozwalają mi: 

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony i sklepu jakiego oczekujesz, 
 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie w sklepie, 
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w sklepie, 
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze sklepu, 
 • umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, 
 • umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych, 
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w sklepie, 
 • korzystać z narzędzi marketingowych, 
 • kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. 

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. 

Zgoda na cookies. 

Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzeci- ch. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony internetowej i sklepu, a w szczególności w następujących celach: 

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia, 
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie, 
 • pamiętanie twojego zalogowania, 
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej. 

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron interne- towych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy YouTube. 

Odtwarzanie widocznych w serwisie embedowanych z YouTube filmów wideo łączy się z akcep- tacją plików cookies YouTube. 

Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych serwisów społecznościowych. 

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach remarketingu oraz w ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej. 

Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony internetowej i sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjne- go i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania sklepu, czas spędzony w skle- pie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. 

Marketing. Wykorzystuję cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś pro- mocji, zniżek etc. Wykorzystuję również Pixel Facebooka, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. 

Dodatkowe narzędzia śledzące. Silnik sklepu wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację Ciebie jako użytkownika odwiedzającego sklep oraz zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów. 

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze ser- wisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.